Agnes Jongerius

Europarlementariër namens de PvdA
Werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel

Welkom

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft met haar 25 miljoen werklozen een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een naam hoog te houden op het gebied van bescherming van rechten van werknemers. Vrijhandelsverdragen met Canada en de VS mogen onder geen beding leiden tot het uitkleden van Europese werknemersrechten.

Meer flex is ook bedreiging ondernemend Europa

23 februari 2017

  Lees mijn hele betoog tegen de te ver doorgeschoten flexibilisering op de website Euractiv. Slecht voor de Europese economie, niet alleen voor werknemers maar ook voor startende ondernemers. “Om onze zeer productieve en vakbekwame Europese arbeidsmarkt te behouden en tegelijkertijd ondernemerschap te stimuleren, moeten we ons keren tegen onzekerheid en afbraak van onze verzorgingsstaat. Het

lees verder »

Maak CETA model voor eerlijke wereldhandel

15 februari 2017

  De PvdA-Eurodelegatie velt nog geen definitief oordeel over CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Zeker als het gaat om het verantwoord beslechten van conflicten is de race allesbehalve gelopen. Door nu ‘ja` of ´nee´ te zeggen tegen CETA gaat de kans verloren om door te kunnen knokken voor een handelsakkoord, dat

lees verder »

Europese Unie laat haar sociale gezicht zien in Drenthe en Overijssel

14 februari 2017

De provincies Drenthe en Overijsel krijgen een Europese investering van 1,8 miljoen om werkzoekenden te helpen een nieuwe baan te vinden. In deze regio’s raakten meer dan duizend mensen hun baan kwijt door faillissementen van o.a. V&D, Dolcis, en de schoenenwinkel Manfield. Het geld wordt gebruikt om deze mensen te trainen in nieuwe vaardigheden, zodat

lees verder »

Strengere regels voor buitenlandse werknemers

26 januari 2017

Agnes Jongerius (PvdA) wil strengere regels voor het tijdelijk uitsturen van werknemers van het ene naar het andere EU-land. Werkgevers misbruiken deze Europese regels nu om arbeidskrachten uit Oost-Europa goedkoop in te zetten in het westen. Jongerius wil daarom dat deze zogeheten ‘detachering’ wordt beperkt tot maximaal een half jaar. Ze heeft daartoe wijzigingen op

lees verder »

We moeten af van een Europa dat uitbuiting en verdringing mogelijk maakt

24 januari 2017

In Brussel is vandaag gesproken over de toekomst van het wegtransport. Een sector waarin nog veel misstanden plaatsvinden. Chauffeurs die weken- en soms wel maanden in hun vrachtwagen slapen, langs de kant van de weg. De voornamelijk Oost-Europese chauffeurs ontvangen vaak maar een fractie van het loon van hun Nederlandse collega’s.  Het zijn vooral bedrijven uit

lees verder »

Rechten werknemers sterker verankerd in Detacheringsrichtlijn

1 december 2016

  De rechten van werknemers worden sterker verankerd in de Detacheringsrichtlijn. ‘Fundamentele sociale rechten van werknemers’ en ‘verbetering van werkomstandigheden’ staan nu nadrukkelijk vermeld als juridische ijkpunten in de Europese wet. Daarmee is de richtlijn niet langer een instrument dat alleen de werkgevers in de kaart speelde.   Dat is het resultaat van de onderhandelingen,

lees verder »

Gaat het beter in Bangladesh?

25 november 2016

Op 24 april 2013 werd de wereld opgeschrikt door de ergste ramp in de kledingindustrie ooit. Een fabriek in Rana Plaza (Bangladesh) stortte in en meer dan duizend mensen kwamen om het leven. Fabrikanten, vakbonden en overheden hebben na de ramp afspraken gemaakt om de situatie te verbeteren. Veel van die afspraken zijn echter nog

lees verder »

Investeer in onderwijs en opleidingen voor alle Europeanen

22 november 2016

De Europese Raad heeft eindelijk ingestemd met het voorstel over een ‘vaardigheden garantie’ van de Europese Commissie. Het idee achter dit voorstel is dat alle Europeanen bepaalde vaardigheden behalen. Hierbij moet je denken aan belangrijke skills als lezen en schrijven, met een computer omgaan of ondernemerschap. Het onderwijs is namelijk nog lang niet in alle

lees verder »

Jongeren mogen niet worden achtergelaten

17 november 2016

In de huidige onderhandelingen over het Europese budget van 2017-2020 lijkt het erop dat de Europese jeugd het ondergeschoven kindje wordt. Ondanks het succes van de afgelopen jaren willen de Europese Commissie en de Europese Raad flink korten op het budget voor de zogenaamde ‘Youth Guarantee.’ Deze fondsen zijn bedoeld om werkloze jongeren tot 24

lees verder »

Waarom ik tegen CETA demonstreer

21 oktober 2016

Ik zal morgen, zaterdag 22 oktober, in Amsterdam meedoen aan de demonstratie van TTIPalarm.nl tegen foute handelsverdragen. Want net als de organisatoren ben ik fel gekant tegen handelsverdragen, waarbij de belangen van de burger het moeten afleggen tegen het winstbejag van met name het internationale bedrijfsleven. Handel is goed voor onze economie, maar het mag

lees verder »