Agnes Jongerius

Europarlementariër namens de PvdA
Werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel

Nieuws

Agnes Jongerius(PvdA): Truckers moeten veilig hun werk kunnen doen

4 oktober 2017

Kan ik vandaag veilig mijn werk uitoefenen? Dat vragen veel vrachtwagenchauffeurs zich af als zij met hun truck via Calais naar Engeland rijden. Deze zomer nam ik een petitie in ontvangst, waarin 8000 chauffeurs de alarmbel luiden. Ze krijgen steeds meer te maken met geweld en criminaliteit. Ik deel de zorgen van de chauffeurs, want structurele maatregelen om de veiligheid te verbeteren blijven uit.

Samen met mijn collega Dennis de Jong heb ik een brief geschreven aan de verantwoordelijke ministers van Nederland, België en Frankrijk om actie te ondernemen. We vroegen om meer beveiligde parkeerplaatsen en een alarmnummer voor vrachtwagenchauffeurs om gevaarlijke situaties te melden.  Daarnaast hebben we gevraagd om meer politiecapaciteit op de route naar Calais.  In september zaten deze ministers bij elkaar in de transportraad, maar het lijkt er niet op dat daar concrete acties zijn genomen.

Al in 2015 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen, waarin werd opgeroepen om meer beveiligde parkeerplaatsen voor truckers te realiseren. Helaas zijn de resultaten teleurstellend. Daarom vraag ik de Europese Commissie opnieuw om meer druk te zetten op de lidstaten om veiligheid op de weg te verbeteren. De problemen verdwijnen niet vanzelf en ik zal blijven strijden totdat er eindelijk iets aan gedaan wordt.

De lidstaten en Europese Commissie hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid richting onze vrachtwagenchauffeurs, want iedereen moet veilig zijn werk kunnen doen in Europa.

 

Reacties zijn gesloten.