Agnes Jongerius

Europarlementariƫr namens de PvdA
Werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel

Nieuws

EP: Betere bescherming kwetsbare werknemers

11 juli 2017

De commissie voor internationale handel van het Europees Parlement heeft een belangrijke stap gezet in de strijd tegen uitbuiting van werknemers in de derde wereld. We stemden voor een rapport waarin het Europees Parlement voor het eerst een serieuze oproep doet voor het instellen van bindende ‘due dilligence’ voor de grote bedrijven. ‘Due dilligence’ is het zorgdragen voor goede omstandigheden in de hele keten, van productie tot verkoop. Hard nodig in een wereld waarin multinationals het meeste werk uitbesteden aan fabrieken in lage lonenlanden.

Het betreft hier helaas nog geen wetgeving, maar wel een duidelijke boodschap van het Parlement aan de Europese Commissie. Nu werken we nog met allerlei vrijwillige ‘due dilligence’ constructies, waarbij het bedrijfsleven allerlei beloftes doet, maar hier niet op kan worden gecontroleerd. De sociaaldemocraten in het EP willen dat dit ongelijke speelveld wordt gelijkgetrokken en dus moeten dergelijke afspraken bindend worden gemaakt.

Nu komen bijvoorbeeld kledingmerken nog te makkelijk weg als het weer eens fout gaat in Bangladesh of Vietnam. Het zijn immers niet ‘hun’ fabrieken. Maar eigenlijk weten ze wel degelijk dat de prijzen die worden gehanteerd onrealistisch zijn en wel moeten leiden tot slechte arbeidsomstandigheden en zeer lage lonen. Wij willen dat bedrijven, dan maar gedwongen, hun verantwoordelijkheid nemen en serieus werk maken van controles in de keten.

Om dit haalbaar te maken en deze ketenaansprakelijk uiteindelijk wereldwijd uit te rollen vragen we niet alleen om Europese regelgeving, maar ook om internationale samenwerking via de Wereldhandelsorganisatie, de Verenigde Naties en de OESO. Ook zouden de nieuwe regels, betere transparantie en heldere labeling het voor de consument duidelijker moeten maken wat hij/zij precies koopt.

Ik zal er in ieder geval voor blijven knokken dat de Europese Commissie, nadat het rapport in september plenair goedgekeurd wordt, serieus werk maakt van het beter beschermen van kwetsbare werknemers in de hele wereld.

Reacties zijn gesloten.