Agnes Jongerius

Europarlementariër namens de PvdA
Werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel

Nieuws

Europees Parlement: man en vrouw gelijk pensioen

15 juni 2017

Wist jij dat vrouwen in de EU gemiddeld 39% minder pensioen ontvangen dan mannen? Deze ‘pensioenkloof’ is natuurlijk onverteerbaar en daarom heeft het Europese Parlement de Commissie en de lidstaten gevraagd hiertegen actie te ondernemen. Ik ben daar uiteraard heel blij mee. Het betekent aandacht voor de armoede onder gepensioneerde vrouwen, maar ook voor de oorzaken daarachter.

De kloof is nog steeds een gevolg van ongelijkheden uit het verleden, zoals ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. In mijn moeders generatie werden vrouwen ontslagen als ze trouwden! Geen wonder dat ze op latere leeftijd minder te besteden hadden dan mannen.

Maar ook nu stevenen we af op een generatie gepensioneerde vrouwen die afhankelijk zijn van hun man. En dat kan natuurlijk niet.

In Nederland gaat het pensioensysteem uit van burgers die 40 jaar lang fulltime werken. Absurd, want de realiteit is anders: 77% van de vrouwen werkt parttime. Daarnaast verdienen vrouwen gemiddeld nog steeds minder dan mannen waardoor ze minder pensioen opbouwen. Verder is het vaak nog steeds de vrouw die haar carrière onderbreekt om voor een kind of een zieke ouder te zorgen. Uiteindelijk heeft een vrouw daarom een lager pensioen en is ze daardoor (deels) afhankelijk van haar man. Anno 2017 vind ik dat niet meer kunnen.

Iedereen moet op zijn of haar eigen benen kunnen staan. En niet in financiële onzekerheid zitten na een scheiding of het overlijden van een partner.

Als we het probleem echt willen oplossen, moet er dus wat gedaan worden aan de ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Het recente voorstel van de Europese Commissie voor langer betaald vaderschapsverlof is een mooi begin, maar nog niet voldoende. We moeten werken aan een arbeidsmarkt waar flexibiliteit én zekerheid hand in hand gaan. Waar zorgkredieten gebruikt kunnen worden om tijdelijk voor familieleden te zorgen zonder dat deze loopbaanonderbreking invloed heeft op het pensioen. Ook moeten mannen gestimuleerd worden meer zorgtaken op zich te nemen.  En moet een eind komen aan discriminatie op de arbeidsmarkt tegen bijvoorbeeld zwangere vrouwen. Op die manier kan werk en gezin beter gecombineerd worden zonder dat het ten koste gaat van inkomenszekerheid.

De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen moet gedicht worden . Ik heb daarom – in het belang van de strijd voor gelijkheid tussen vrouw en man – voor het rapport van het Europees Parlement gestemd.

Reacties zijn gesloten.