Agnes Jongerius

Europarlementariër namens de PvdA
Werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel

Welkom

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft met haar 25 miljoen werklozen een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een naam hoog te houden op het gebied van bescherming van rechten van werknemers. Vrijhandelsverdragen met Canada en de VS mogen onder geen beding leiden tot het uitkleden van Europese werknemersrechten.

Gewoon goed werk voor iedereen!

10 juli 2017

Onzekerheid of je volgende week nog een baan hebt, vaak werken tegen een laag salaris, beperkte scholingsmogelijkheden en een belabberde pensioenopbouw: het zijn allemaal kenmerken van flexwerk. Of het nu gaat om uitzendwerk, tijdelijk werk, oproep- en min max-contracten de flexibilisering van de Europese arbeidsmarkt neemt nog altijd toe. Voor mij is dat niet te

lees verder »

Handelsverdrag EU-Japan: ‘Geen aparte rechtspraak voor investeerders is goede zaak’

6 juli 2017

De Europese Unie en Japan sluiten vandaag een politiek akkoord over het grootste handelsverdrag ooit. De Japanse premier Abe is daarvoor vandaag in Brussel om – na tien jaar onderhandelen – zijn fiat te geven. Toch zijn de EU en Japan het niet overal over eens geworden. Met name als het gaat om investeerdersbescherming. Japan

lees verder »

Arbeidsrechten beter regelen in handelsverdragen

2 juli 2017

‘Something is cooking in Brussels’ op het gebied van handelsvragen. Het lijkt erop dat er eindelijk beweging komt in het serieus beschermen van arbeidsrechten in handelsverdragen. De vakbeweging en de sociaaldemocraten hebben het de afgelopen jaren (decennia eigenlijk) keer op keer geprobeerd. Tot nu toe tevergeefs; uiteindelijk kwam het toch steeds niet van de grond.

lees verder »

AD: Agnes over oneerlijke havenbelasting, sociale dumping en pensioenachterstand vrouwen

15 juni 2017

Agnes Jongerius heeft afgelopen week in het Europees Parlement verschillende stemmingen gehad over Europese en Nederlandse onderwerpen. Onder andere het Europees havenbeleid en de pensioenachterstand van vrouwen kwamen als stemmingen voorbij. Ook zag ze dat Macron vastbesloten is om valse concurrentie aan banden te leggen. We hebben de artikelen op een rij gezet. Europarlement laakt Brussel

lees verder »

Europees Parlement: man en vrouw gelijk pensioen

15 juni 2017

Wist jij dat vrouwen in de EU gemiddeld 39% minder pensioen ontvangen dan mannen? Deze ‘pensioenkloof’ is natuurlijk onverteerbaar en daarom heeft het Europese Parlement de Commissie en de lidstaten gevraagd hiertegen actie te ondernemen. Ik ben daar uiteraard heel blij mee. Het betekent aandacht voor de armoede onder gepensioneerde vrouwen, maar ook voor de

lees verder »

Europese Commissie zet Bangladesh terecht voor het blok

14 juni 2017

De Europese Commissie wordt steeds harder in haar opstelling tegenover Bangladesh. Als de arbeidsomstandigheden, zeker ook als het gaat om vakbondsrechten, voor september niet verbeterd zijn, kan het land zijn toegang tot de Europese markt verliezen. Het is voor het eerst dat de Commissie met zulke harde sancties dreigt bij schendingen op sociaal gebied. De

lees verder »

Stop oneerlijke concurrentie Rotterdamse haven

14 juni 2017

Door Carlos Gonçalves (gemeenteraad Rotterdam) en Agnes Jongerius (Europees Parlement) De Rotterdamse haven lijdt mede door toedoen van de Europese Commissie aan oneerlijke concurrentie met zijn belangrijkste Europese concurrenten, zoals Antwerpen en Hamburg. Want in tegenstelling tot die concurrenten moet Rotterdam dit jaar vennootschapsbelasting betalen. Bovendien krijgen veel andere Europese havens – met de zegen van

lees verder »

Commissie laat chauffeurs in de steek

31 mei 2017

Het voorstel om de Europese regels voor wegvervoer te verbeteren is een gemiste kans om de echte misstanden op de weg aan te pakken. Het plan dat vandaag is gepresenteerd bevat wel een paar kleine verbeteringen, maar de meeste chauffeurs gaan er niet op vooruit. “Deze Europese Commissie kiest voor een verdere liberalisering van de

lees verder »

Goed dat ook nationale parlementen over EU handelsverdragen gaan stemmen

16 mei 2017

Vandaag was het dan zover. De langverwachte uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het handelsverdrag tussen Singapore en de EU. Met verstrekkende gevolgen voor het Europees handelsbeleid en de Brexit. Het Hof heeft besloten dat, vanwege de nationale dimensies van onder andere investeerdersbescherming, de EU niet in z’n eentje het verdrag mag goedkeuren.

lees verder »

Eindelijk aandacht voor de verliezers van globalisering

16 mei 2017

Deze tekst sprak Agnes Jongerius uit tijdens het debat in het Europees Parlement over de gevolgen van globalisering.   Onlangs presenteerde de Commissie haar White Paper: harnessing globalisation. Een stuk dat ik met veel interesse heb gelezen, want er bestaat inderdaad een spanning tussen de winnaars en verliezers van globalisering. Het witboek mogen wij zien

lees verder »