Agnes Jongerius

Europarlementariër namens de PvdA
Werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel

Nieuws

Sneller naar een sociaal Europa

12 mei 2017

De afgelopen jaren heeft de Europese Unie teveel overgelaten aan de markt. Hierdoor is Europa minder sociaal geworden en zijn er uitwassen op de arbeidsmarkt ontstaan. In het Europees Parlement vragen we al tijden om een socialer Europa, maar de commissie neemt tot nog toe kleine stappen. De presentatie van een Sociale Pijler, met daarin ook het voorstel voor het vaderschapsverlof, is een goede stap vooruit, maar niet genoeg. In Talinn sprak ik vandaag met wetenschappers, vakbondsbestuurders, en mijn sociaal democratische collega’s, over hoe we Europa socialer kunnen maken.

Allereerst moet er een einde komen aan de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Het uitspelen van werknemers van de lidstaten vreet aan de onderlinge solidariteit. Iedereen moet gelijk loon krijgen, voor hetzelfde werk op dezelfde plek. Europa moet een bastion zijn dat werknemers beschermt en niet uitbuit.

Daarnaast moet de Europese Commissie meer concrete voorstellen doen voor sociaal beleid. Ze kunnen hiervoor kijken naar het Noordse economische model. De Noordse landen zijn zich al heel lang bewust van de schaduwkant van de globalisering en nemen maatregelen om die te verzachten. Hier staat men open voor globalisering in samenhang met een sterke sociale bescherming. Het is volgens sommigen de combinatie van openheid, gelijke behandeling en innovatie die hier goed uitpakt. Laten we leren van dit ‘Nordic Model’ en de optimistische geluiden uit deze regio omarmen, zodat we sneller een sociaal Europa kunnen realiseren.

Reacties zijn gesloten.