Agnes Jongerius

Europarlementariër namens de PvdA
Werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel

Banken / financiële sector

De crisis in de financiële sector heeft hele landen gedestabiliseerd en de Europese economie aan de rand van de afgrond gebracht. Overheden hebben banken met miljarden aan belastinggeld overeind gehouden. De omvang en rol van de financiële sector moet weer in verhouding komen te staan tot haar dienende functie in de Europese economie. Het is daarom nodig dat toezicht en regels fors worden aangescherpt om een volgende crisis te voorkomen.

Mijn standpunt

  • De PvdA wil dat er stevig toezicht komt op de bankensector door de Europese Centrale Bank (ECB). Met gelijke en goede financiële regels in haar Europa, zoals voor het veiligstellen van spaartegoeden tot 100.000 euro (depositogarantiestelsel).
  • Voordat er Europees toezicht komt moeten alle banken doorgelicht worden. Zo kunnen we risico’s meer kunnen en ze voor de start van de Bankenunie gezamenlijk uit de wereld helpen.
  • Aangescherpte financiële regels moeten ervoor zorgen dat banken geen onverantwoorde risico’s meer kunnen nemen. De buffers van banken moeten omhoog, handelsactiviteiten moeten worden gescheiden van de activiteiten van de bank voor algemeen belang (nutsdelen). Zodanig dat deze wordt ondergebracht in een aparte rechtspersoon.
  • Financiële fraude zoals marktmanipulatie wordt adequaat aangepakt door gezamenlijk Europees optreden en strafrechtelijke sancties. Mensen moeten kunnen zien dat rechtvaardigheid hoort bij een aanpak om het vertrouwen in de markt te herstellen.
  • Samen optreden werkt. Bonussen in Europa zijn inmiddels gemaximeerd. Wij willen nog strengere Eruopese afspraken om exorbitante bonussen in de financiële sector aan banden te leggen: maximaal 20 procent van het jaarsalaris. De toekenning van bonussen in de financiële sector moet in elk geval zodanig verlopen dat er geen perverse prikkel uit kan gaan die leidt tot het nemen van extra risico’s.
  • Ook investeerders moeten de kosten van een dreigend faillissement van een bank dragen. De belastingbetaler is te  vaak opgedraaid voor de kosten van omvallende banken. Er komt een Europese Resolutieautoriteit die het faillissement van banken afwikkelt. De bijdrage van de private sector staat hierbij voorop.
  • Het soms destabiliserende effect van door computers gestuurde flitshandel op Europese financiële markten wordt bestreden. Er komt een vergunningsplicht voor handelaren en de mogelijkheid om handelsplatformen tijdelijk stil te leggen.
  • Een Europees depositogarantiestelsel ziet de PvdA als het sluitstuk van de bankenunie. Op den duur mag er in de EU geen bank meer zijn, die “too big to fail” is.
Recente berichten binnen dit standpunt

Zondagsbrief: De Olifant

2 oktober 2016

Vandaag schreef ik de wekelijkse zondagsbrief aan de leden van de Partij van de Arbeid. Daarin beschrijf ik de ‘Olifant’ van Branko Milanovic. Deze grafiek laat zien hoe oneerlijk inkomen zich ontwikkeld heeft in de afgelopen dertig jaar. Daarom pleit ik voor een sterkere en eerlijkere herverdeling. Lees mijn brief hieronder.   Beste, Dit is

lees verder »

Meer investeringen en hogere lonen beste remedie voor economie

18 mei 2016

Door meer publiek-private investeringen en meer ruimte voor loonsverhogingen kan de Nederlandse economie een krachtige impuls krijgen. Nu de nadruk leggen op op bezuinigingen werkt averechts. Dit zegt de PvdA-Eurodelegatie in reactie op de aanbevelingen, die de Europese Commissie aan de lidstaten doet voor de jaren 2016 en 2017. In die vandaag gepresenteerde aanbeveling roept

lees verder »