Agnes Jongerius

Europarlementariër namens de PvdA
Werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel

Belastingontwijking

Een Europa dat werkt, werkt hard aan het tegengaan van belastingontwijking door individuen en bedrijven. Niet alleen lopen Europese lidstaten en ontwikkelingslanden jaarlijks vele honderden miljarden mis aan belastinginkomsten, ook zorgt het ontwijken van belastingen voor een ongelijk speelveld voor bedrijven in Europa en daarbuiten en ondermijnt de duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Van burgers verwachten we dat ze netjes belasting afdragen, dat verwachten we dus ook van bedrijven.

Mijn standpunt

  • We maken een einde aan de concurrentie tussen landen waarbij elke lidstaat steeds lagere vennootschapsbelasting vraag in de hoop dat bedrijven zich in betreffend land zullen vestigen. Hiertoe moeten de vennootschapsbelasting (grondslag en tarief) van lidstaten meer naar elkaar toe groeien. Ook moet er meer openheid komen als het gaat om de afspraken die lidstaten maken met individuele bedrijven. We streven naar een zo snel mogelijke implementatie van de EU richtlijn inzake de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) met een eerlijke verdeelsleutel over hoe deze uniforme winstbelasting wordt verdeeld over de lidstaten. We willen dit mede bereiken door onze contacten met zusterpartijen in de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten.
  • Er moeten op Europees niveau bindende afspraken gemaakt worden tussen lidstaten om een einde te maken aan belastingroutes waarmee grote bedrijven belasting ontwijken en vermijden.
  • Europese landen dienen het bankgeheim op te heffen.
  • Multinationals worden verplicht om per land waar zij actief zijn openbaar te maken hoeveel belasting ze er betalen (country-by-country reporting). Transparantie is noodzakelijk voor het effectief tegengaan van belastingontwijking.
  • We willen een duidelijkere link tussen de activiteiten van een bedrijf en het land waar het bedrijf belasting betaalt. We maken een einde aan brievenbusconstructies waarbij bedrijven alleen ergens (juridisch) gevestigd zijn vanwege voordelige fiscale constructies.
  • Europa moet het voortouw nemen in het onder de loep nemen van internationale (belasting)verdragen met ontwikkelingslanden om misbruik van belastingwetgeving tegen te gaan. We gaan voor een intensivering van de bedrijven van misbruik van de BTW en benaderen initiatieven daarvoor positief. De BTW is een belangrijke inkomensbron voor de EU en verdient bij uitstek een halsstarrige verdediging tegen ontwijking, uitholling en misbruik.
Recente berichten binnen dit standpunt

Zondagsbrief: De Olifant

2 oktober 2016

Vandaag schreef ik de wekelijkse zondagsbrief aan de leden van de Partij van de Arbeid. Daarin beschrijf ik de ‘Olifant’ van Branko Milanovic. Deze grafiek laat zien hoe oneerlijk inkomen zich ontwikkeld heeft in de afgelopen dertig jaar. Daarom pleit ik voor een sterkere en eerlijkere herverdeling. Lees mijn brief hieronder.   Beste, Dit is

lees verder »

Meer investeringen en hogere lonen beste remedie voor economie

18 mei 2016

Door meer publiek-private investeringen en meer ruimte voor loonsverhogingen kan de Nederlandse economie een krachtige impuls krijgen. Nu de nadruk leggen op op bezuinigingen werkt averechts. Dit zegt de PvdA-Eurodelegatie in reactie op de aanbevelingen, die de Europese Commissie aan de lidstaten doet voor de jaren 2016 en 2017. In die vandaag gepresenteerde aanbeveling roept

lees verder »

Schijnconstructies in de luchtvaart aan banden

28 november 2014

Ook in de luchtvaart hebben we te maken met werkgevers die er schimmige schijnconstructies op na houden. Er zijn luchtvaartmaatschappijen die zich proberen te onttrekken aan Europese en Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Om deze misstanden aan te kaarten hebben wij samen met Duitse en Zweedse collega’s uit de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement een brief gestuurd

lees verder »

Demonstreren voor een sociaal Europa

9 april 2014

Vorige week vrijdag was ik aanwezig bij een grote demonstratie in Brussel van de Europese vakbond(en). Met tienduizenden waren ze bij elkaar; werknemers uit Polen, Frankrijk, België, Italië, Duitsland en Nederland. Ze stonden zij aan zij en riepen Europese politici en commissieleden op om werk te maken van werk, om te bouwen aan een sociaal

lees verder »