Agnes Jongerius

Europarlementariër namens de PvdA
Werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel

Sociale unie

Economische vrijheden in Europa zijn een groot goed. Maar deze vrijheden kunnen ook conflicteren met belangrijke sociale afspraken op nationaal niveau waaraan we zeer hechten. Er moet een einde komen aan het ondermijnen van sociale rechten in de lidstaten als gevolg van afspraken rondom de Europese interne markt. Het concurreren op arbeidsvoorwaarden in plaats van op productiviteit leidt tot een race to the bottom, waarbij de werkgever met de meest creatieve schijnconstructies wint. Wat nodig is, zijn afspraken op Europees niveau om eerlijke concurrentie te garanderen. Ook pleiten we ervoor om op Europees niveau te werken aan de bescherming en versterking van werknemersrechten en nationale verzorgingsstaten.

Mijn standpunt

  • We spreken af dat elke lidstaat sociale doelstellingen moet nastreven. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een stelsel van (relatieve) minimumlonen, een goede oudedagsvoorziening, gelijkheid tussen man en vrouw, een vangnet bij werkloosheid, goed en toegankelijk onderwijs en goede en betaalbare zorg. De vormgeving en uitvoering is en blijft een nationale bevoegdheid.
  • Sociale rechten mogen niet langer ondergeschikt zijn aan economische vrijheden. Om de balans te herstellen pleiten we voor het opnemen van een sociale vooruitgangsclausule in de Europese verdragen, die sociale rechten beschermt tegen de negatieve effecten van economische vrijheden.
  • Diensten waarvan wij in Nederland vinden dat ze een publieke functie vervullen moeten afgeschermd kunnen worden van de markt. Wanneer Europese aanbesteding een ondermijning dreigt te worden voor vitale publieke belangen, bijvoorbeeld in delen van het openbaar vervoer, de zorg of afvalverwerking, moet van aanbesteding kunnen worden afgezien. Aanbestedings-regels kunnen bovendien overzichtelijker en eenvoudiger.
  • Bij de toepassing van de aanbestedingsregels worden sociale-, milieu- en innovatiecriteria uitgebreid en versterkt. Daarnaast willen we verankeren dat door middel van voorkeursbeleid opdrachten vaker bij het midden- en kleinbedrijf terecht komen, wat duurzame groei en banen oplevert en innovatieve duurzame ondernemers een voorsprong geeft.
  • Invoering van een social-return criterium in de aanbesteding door de Europese Unie en haar instellingen.
Recente berichten binnen dit standpunt

Europees Parlement zet grote stap naar een socialer Europa

16 oktober 2017
Foto Flickr

Het Europees Parlement heeft vandaag een belangrijk stap gezet om ervoor te zorgen dat het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek’ voor de gehele Europese arbeidsmarkt gaat gelden. In de parlementaire commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een meerderheid voor het voorstel van Agnes Jongerius gestemd dat de rechten van werknemers

lees verder »

Hoeveel moeten er nog komen?

25 september 2017

Chauffeurs moeten veilig hun lading in Europa van A naar B kunnen brengen. Dat is een recht wat nooit in gevaar mag komen. Ik las vanmorgen in de Telegraaf dat Reining Transport niet meer naar Engeland rijdt vanwege de toestanden in Calais. Volgens het artikel heeft het al voor tienduizenden euro´s aan boetes betaald. Omdat

lees verder »

Agnes Jongerius (PvdA): Geld Sint Maarten uit EU-solidariteitsfonds

11 september 2017

De Europese Unie moet meer geld vrij maken voor de wederopbouw van Sint Maarten, dat stelt PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius. Jongerius wil dat Sint Maarten geld krijgt voor wederopbouw uit het solidariteitsfonds van de Europese Unie. Woensdag gaat Jongerius de Europese Commissie hier toe oproepen tijdens de parlementsvergadering in Straatsburg. De regels rondom het solidariteitsfonds –

lees verder »

Ademruimte voor Griekenland

31 augustus 2017
Foto Flickr

Deze zomer konden we eindelijk weer een paar positieve dingen lezen over Griekenland. Eind juli gaf het bijvoorbeeld voor het eerst in lange tijd weer staatsobligaties uit. Ook bleek die maand dat de werkloosheid met zo’n 5 procent is gedaald, in vergelijking met 2014. Maar dat is een treurige vaststelling; als Griekenland een patiënt was

lees verder »

Handelsverdrag EU-Japan: ‘Geen aparte rechtspraak voor investeerders is goede zaak’

6 juli 2017

De Europese Unie en Japan sluiten vandaag een politiek akkoord over het grootste handelsverdrag ooit. De Japanse premier Abe is daarvoor vandaag in Brussel om – na tien jaar onderhandelen – zijn fiat te geven. Toch zijn de EU en Japan het niet overal over eens geworden. Met name als het gaat om investeerdersbescherming. Japan

lees verder »

Arbeidsrechten beter regelen in handelsverdragen

2 juli 2017

‘Something is cooking in Brussels’ op het gebied van handelsvragen. Het lijkt erop dat er eindelijk beweging komt in het serieus beschermen van arbeidsrechten in handelsverdragen. De vakbeweging en de sociaaldemocraten hebben het de afgelopen jaren (decennia eigenlijk) keer op keer geprobeerd. Tot nu toe tevergeefs; uiteindelijk kwam het toch steeds niet van de grond.

lees verder »

AD: Agnes over oneerlijke havenbelasting, sociale dumping en pensioenachterstand vrouwen

15 juni 2017

Agnes Jongerius heeft afgelopen week in het Europees Parlement verschillende stemmingen gehad over Europese en Nederlandse onderwerpen. Onder andere het Europees havenbeleid en de pensioenachterstand van vrouwen kwamen als stemmingen voorbij. Ook zag ze dat Macron vastbesloten is om valse concurrentie aan banden te leggen. We hebben de artikelen op een rij gezet. Europarlement laakt Brussel

lees verder »

Europees Parlement: man en vrouw gelijk pensioen

15 juni 2017

Wist jij dat vrouwen in de EU gemiddeld 39% minder pensioen ontvangen dan mannen? Deze ‘pensioenkloof’ is natuurlijk onverteerbaar en daarom heeft het Europese Parlement de Commissie en de lidstaten gevraagd hiertegen actie te ondernemen. Ik ben daar uiteraard heel blij mee. Het betekent aandacht voor de armoede onder gepensioneerde vrouwen, maar ook voor de

lees verder »

Europese Commissie zet Bangladesh terecht voor het blok

14 juni 2017

De Europese Commissie wordt steeds harder in haar opstelling tegenover Bangladesh. Als de arbeidsomstandigheden, zeker ook als het gaat om vakbondsrechten, voor september niet verbeterd zijn, kan het land zijn toegang tot de Europese markt verliezen. Het is voor het eerst dat de Commissie met zulke harde sancties dreigt bij schendingen op sociaal gebied. De

lees verder »

Commissie laat chauffeurs in de steek

31 mei 2017

Het voorstel om de Europese regels voor wegvervoer te verbeteren is een gemiste kans om de echte misstanden op de weg aan te pakken. Het plan dat vandaag is gepresenteerd bevat wel een paar kleine verbeteringen, maar de meeste chauffeurs gaan er niet op vooruit. “Deze Europese Commissie kiest voor een verdere liberalisering van de

lees verder »