Agnes Jongerius

Europarlementariër namens de PvdA
Werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel

Oneerlijke concurrentie / uitbuiting

Het vrije verkeer van werknemers binnen de EU heeft voor veel mensen voordelen. Maar tegelijkertijd mogen we onze ogen niet sluiten voor de schaduwzijden van het vrije verkeer van werknemers. De impact die plotselinge, omvangrijke arbeidsmigratie heeft op wijken in onze grote steden en in plattelandsgemeenten moet niet onderschat worden. Van ingenieuze constructies werken soms mensen uit vooral Midden- en Oost-Europa voor een appel en een ei in ons land, terwijl er tegelijkertijd constructies worden bedacht om Nederlandse werknemers onder de werking van een Nederlandse cao weg te halen door hun dienstverband te verplaatsen naar een brievenbusmaatschappij in een lidstaat die werknemers minder bescherming biedt, met alle gevolgen van dien.

Mijn standpunt

  • We gaan gelijk werk voor gelijk loon waarborgen, door de diensten- en detacheringsrichtlijn aan te passen. Daardoor gaan werknemers altijd tegen de arbeidsvoorwaarden werken die in het gastland gelden. We pakken ook constructies aan waarbij bedrijven, uitzenders- en detacheringsbedrijven bewust verplichte huisvesting bieden waarbij sprake is van exorbitante huren of slechte woonomstandigheden.
  • We pakken schijnconstructies omtrent zelfstandigen aan. We maken op Europees niveau afspraken over een definitie van wat zelfstandigen zijn. Het kan niet zo zijn dat werknemers door hun baas gedwongen worden ‘zelfstandig’ te worden en zo hun sociale rechten en bescherming verliezen.
  • We gaan de strijd aan met bedrijven die middels ingewikkelde constructies voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. We accepteren niet dat mensen in Nederland uitgebuit worden en dat tegelijkertijd sociale wetgeving wordt overtreden en ondermijnd. We gaan bedrijven die werknemers uitbuiten en tegen geen of te weinig sociale bescherming of te laag loon meer dan nu aansprakelijk stellen. Hiertoe worden bedrijven ook verantwoordelijk voor de behandeling van werknemers door de bedrijven aan wie ze werk uitbesteden.
  • De integratie en inburgering van werknemers uit andere lidstaten moet meer aandacht krijgen. Waar Europese regels dit belemmeren pleiten we ervoor dat deze worden aangepast.
  • Om regels beter te kunnen handhaven dient de arbeidsinspectie in Europees verband betere samen te werken en meer informatie uit te wisselen. Er komen bindende afspraken als het gaat om de intensiteit en kwaliteit van arbeidsinspectie in de lidstaten. Ook in Nederland moet op dat terrein nog een flinke slag gemaakt worden, onder meer door het uitbreiden van de capaciteit en het verstevigen van de bevoegdheden van de arbeidsinspectie. Op Europees niveau zal een regeling voor klokkenluiders moeten worden gemaakt, die er toe dient werknemers te beschermen die misstanden aan het licht brengen.
  • Beperken van onzekerheid op werk en/of inkomen door het begrenzen van het doorrollen van tijdelijke arbeidscontracten in de EU door vastlegging in een Europese richtlijn.
Recente berichten binnen dit standpunt

Europees Parlement zet grote stap naar een socialer Europa

16 oktober 2017
Foto Flickr

Het Europees Parlement heeft vandaag een belangrijk stap gezet om ervoor te zorgen dat het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek’ voor de gehele Europese arbeidsmarkt gaat gelden. In de parlementaire commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een meerderheid voor het voorstel van Agnes Jongerius gestemd dat de rechten van werknemers

lees verder »

Ademruimte voor Griekenland

31 augustus 2017
Foto Flickr

Deze zomer konden we eindelijk weer een paar positieve dingen lezen over Griekenland. Eind juli gaf het bijvoorbeeld voor het eerst in lange tijd weer staatsobligaties uit. Ook bleek die maand dat de werkloosheid met zo’n 5 procent is gedaald, in vergelijking met 2014. Maar dat is een treurige vaststelling; als Griekenland een patiënt was

lees verder »

EP: Betere bescherming kwetsbare werknemers

11 juli 2017

De commissie voor internationale handel van het Europees Parlement heeft een belangrijke stap gezet in de strijd tegen uitbuiting van werknemers in de derde wereld. We stemden voor een rapport waarin het Europees Parlement voor het eerst een serieuze oproep doet voor het instellen van bindende ‘due dilligence’ voor de grote bedrijven. ‘Due dilligence’ is

lees verder »

Arbeidsrechten beter regelen in handelsverdragen

2 juli 2017

‘Something is cooking in Brussels’ op het gebied van handelsvragen. Het lijkt erop dat er eindelijk beweging komt in het serieus beschermen van arbeidsrechten in handelsverdragen. De vakbeweging en de sociaaldemocraten hebben het de afgelopen jaren (decennia eigenlijk) keer op keer geprobeerd. Tot nu toe tevergeefs; uiteindelijk kwam het toch steeds niet van de grond.

lees verder »

AD: Agnes over oneerlijke havenbelasting, sociale dumping en pensioenachterstand vrouwen

15 juni 2017

Agnes Jongerius heeft afgelopen week in het Europees Parlement verschillende stemmingen gehad over Europese en Nederlandse onderwerpen. Onder andere het Europees havenbeleid en de pensioenachterstand van vrouwen kwamen als stemmingen voorbij. Ook zag ze dat Macron vastbesloten is om valse concurrentie aan banden te leggen. We hebben de artikelen op een rij gezet. Europarlement laakt Brussel

lees verder »

Europese Commissie zet Bangladesh terecht voor het blok

14 juni 2017

De Europese Commissie wordt steeds harder in haar opstelling tegenover Bangladesh. Als de arbeidsomstandigheden, zeker ook als het gaat om vakbondsrechten, voor september niet verbeterd zijn, kan het land zijn toegang tot de Europese markt verliezen. Het is voor het eerst dat de Commissie met zulke harde sancties dreigt bij schendingen op sociaal gebied. De

lees verder »

Stop oneerlijke concurrentie Rotterdamse haven

14 juni 2017

Door Carlos Gonçalves (gemeenteraad Rotterdam) en Agnes Jongerius (Europees Parlement) De Rotterdamse haven lijdt mede door toedoen van de Europese Commissie aan oneerlijke concurrentie met zijn belangrijkste Europese concurrenten, zoals Antwerpen en Hamburg. Want in tegenstelling tot die concurrenten moet Rotterdam dit jaar vennootschapsbelasting betalen. Bovendien krijgen veel andere Europese havens – met de zegen van

lees verder »

Commissie laat chauffeurs in de steek

31 mei 2017

Het voorstel om de Europese regels voor wegvervoer te verbeteren is een gemiste kans om de echte misstanden op de weg aan te pakken. Het plan dat vandaag is gepresenteerd bevat wel een paar kleine verbeteringen, maar de meeste chauffeurs gaan er niet op vooruit. “Deze Europese Commissie kiest voor een verdere liberalisering van de

lees verder »

Nieuwe EU-wetgeving voor wegvervoer lijkt waardeloos

3 mei 2017

Het pakket aan maatregelen om de Europese regels voor wegvervoer te verbeteren dreigt op een totale mislukking uit te lopen. De plannen die de Sloveense Eurocommissaris Bulc officieel pas eind mei gaat presenteren worden nu al zwaar bekritiseerd door de vakbonden en Europarlementariërs van een brede coalitie van partijen. Agnes Jongerius (PvdA) heeft het initiatief

lees verder »

Het is tijd voor nieuwe, betere regels die chauffeurs beschermen

26 april 2017

Alle werknemers hebben recht op bescherming. Het ene beroep is niet meer waard dan het andere beroep. Chauffeurs verdienen ook een fatsoenlijke baan. Ik wil een Europa dat niet alleen een markt is, maar ook een bastion. Een Europa dat werknemers beschermt, en niet uitbuit. Op dit moment is dat niet zo in het transport.

lees verder »