Agnes Jongerius

Europarlementariër namens de PvdA
Werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel

Werk

Voor alle Europese werknemers en ondernemers is het van het grootste belang dat Europa weer gaat werken aan werk. We moeten investeren in een toekomstbestendige economie. Met kansen voor ondernemers. Met werk in de sectoren waar Europa het verschil kan maken ten opzichte van de rest van de wereld: de hoogwaardige maakindustrie, duurzame technologie en een sterke dienstensector. Het streven naar een hoog niveau van werkgelegenheid, zoals dat ook in het Verdrag opgenomen is, moet nu een centrale plek krijgen in het volledige EU-beleid.

Mijn standpunt

  • De torenhoge werkloosheid in veel Europa landen moet aangepakt worden. Daarom: alle ballen op werk, prioriteit 1, 2 en 3! Werkgelegenheid moet de komende tijd strak bovenaan de Europese agenda staan.
  • We willen dat het mandaat van de ECB uitbreiden met een werkgelegenheidsdoelstelling. De PvdA in het Europees Parlement zal zich inzetten voor versterking van de Europese vakbeweging en ondernemingsraden en zij zal de Europese vakbeweging helpen om te voorkomen dat Europese werkgevers oneigenlijk gebruik maken van Europese werknemers.
  • De Europese begroting moet verder gemoderniseerd worden zodat fondsen beter ingezet worden op zaken die groei en banen opleveren. De ‘budget review’ in 2015 en het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 bieden hiertoe mogelijkheden.
  • Het kapitaal waarover de Europese Investeringsbank (EIB) kan beschikken wordt verdubeld. Dankzij een multiplier effect kan met een relatief kleine publieke bijdrage een grote toename van investeringen gerealiseerd worden.
  • We voeren in Europa een werkloosheidsnorm van 5% in naast de begrotingsnorm van 3%. Deze norm zorgt ervoor dat overheden gedwongen worden de werkloosheid in hun eigen land effectief aan te pakken. Dit zal betekenen dat sommige landen wat moeten investeren, terwijl andere landen juist moeten bezuinigen en moderniseren. De ervaring leert dat een maximale werkloosheid van 5% goed mogelijk is met een competitieve en moderne economie.
  • De maakindustrie in Europa heeft weer toekomst als we deze kunnen richten op duurzame vernieuwing. Cleantech en ook de recycle-industrie, het gebruiken van oude producten om hoogwaardige nieuwe producten te maken, levert werk op, op alle niveaus.
Recente berichten binnen dit standpunt

Europees Parlement zet grote stap naar een socialer Europa

16 oktober 2017
Foto Flickr

Het Europees Parlement heeft vandaag een belangrijk stap gezet om ervoor te zorgen dat het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek’ voor de gehele Europese arbeidsmarkt gaat gelden. In de parlementaire commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een meerderheid voor het voorstel van Agnes Jongerius gestemd dat de rechten van werknemers

lees verder »

Hoeveel moeten er nog komen?

25 september 2017

Chauffeurs moeten veilig hun lading in Europa van A naar B kunnen brengen. Dat is een recht wat nooit in gevaar mag komen. Ik las vanmorgen in de Telegraaf dat Reining Transport niet meer naar Engeland rijdt vanwege de toestanden in Calais. Volgens het artikel heeft het al voor tienduizenden euro´s aan boetes betaald. Omdat

lees verder »

Arbeidsrechten beter regelen in handelsverdragen

2 juli 2017

‘Something is cooking in Brussels’ op het gebied van handelsvragen. Het lijkt erop dat er eindelijk beweging komt in het serieus beschermen van arbeidsrechten in handelsverdragen. De vakbeweging en de sociaaldemocraten hebben het de afgelopen jaren (decennia eigenlijk) keer op keer geprobeerd. Tot nu toe tevergeefs; uiteindelijk kwam het toch steeds niet van de grond.

lees verder »

Europees Parlement: man en vrouw gelijk pensioen

15 juni 2017

Wist jij dat vrouwen in de EU gemiddeld 39% minder pensioen ontvangen dan mannen? Deze ‘pensioenkloof’ is natuurlijk onverteerbaar en daarom heeft het Europese Parlement de Commissie en de lidstaten gevraagd hiertegen actie te ondernemen. Ik ben daar uiteraard heel blij mee. Het betekent aandacht voor de armoede onder gepensioneerde vrouwen, maar ook voor de

lees verder »

Europese Commissie zet Bangladesh terecht voor het blok

14 juni 2017

De Europese Commissie wordt steeds harder in haar opstelling tegenover Bangladesh. Als de arbeidsomstandigheden, zeker ook als het gaat om vakbondsrechten, voor september niet verbeterd zijn, kan het land zijn toegang tot de Europese markt verliezen. Het is voor het eerst dat de Commissie met zulke harde sancties dreigt bij schendingen op sociaal gebied. De

lees verder »

Stop oneerlijke concurrentie Rotterdamse haven

14 juni 2017

Door Carlos Gonçalves (gemeenteraad Rotterdam) en Agnes Jongerius (Europees Parlement) De Rotterdamse haven lijdt mede door toedoen van de Europese Commissie aan oneerlijke concurrentie met zijn belangrijkste Europese concurrenten, zoals Antwerpen en Hamburg. Want in tegenstelling tot die concurrenten moet Rotterdam dit jaar vennootschapsbelasting betalen. Bovendien krijgen veel andere Europese havens – met de zegen van

lees verder »

Commissie laat chauffeurs in de steek

31 mei 2017

Het voorstel om de Europese regels voor wegvervoer te verbeteren is een gemiste kans om de echte misstanden op de weg aan te pakken. Het plan dat vandaag is gepresenteerd bevat wel een paar kleine verbeteringen, maar de meeste chauffeurs gaan er niet op vooruit. “Deze Europese Commissie kiest voor een verdere liberalisering van de

lees verder »

Sneller naar een sociaal Europa

12 mei 2017

De afgelopen jaren heeft de Europese Unie teveel overgelaten aan de markt. Hierdoor is Europa minder sociaal geworden en zijn er uitwassen op de arbeidsmarkt ontstaan. In het Europees Parlement vragen we al tijden om een socialer Europa, maar de commissie neemt tot nog toe kleine stappen. De presentatie van een Sociale Pijler, met daarin

lees verder »

Nieuwe EU-wetgeving voor wegvervoer lijkt waardeloos

3 mei 2017

Het pakket aan maatregelen om de Europese regels voor wegvervoer te verbeteren dreigt op een totale mislukking uit te lopen. De plannen die de Sloveense Eurocommissaris Bulc officieel pas eind mei gaat presenteren worden nu al zwaar bekritiseerd door de vakbonden en Europarlementariërs van een brede coalitie van partijen. Agnes Jongerius (PvdA) heeft het initiatief

lees verder »

Vaders krijgen waar ze recht op hebben

26 april 2017

Agnes Jongerius is blij met het plan voor een uitbreiding van het vaderschapsverlof dat vandaag door de Europese Commissie is gepresenteerd. Het voorstel maakt onderdeel uit van de plannen voor een Sociale Pijler om de Europese Unie meer te laten doen op sociaal beleid. Voor vaders moeten er in de toekomst 10 betaalde verlofdagen komen

lees verder »